IP Telephony چیست ؟

Cisco News   •   May 4, 2017

تکنولوژی IP Telephony فناوري جديد مخابراتي است که در چند سال اخیر به موازات گسترش سایر فنآوري هاي ارتباطی از قبیل شبکه هاي کامپيوتري ، ا ينترنت و غيره پيشرفت کرده و به سرعت صنعت مخابرات و بازار مصرف را تحت تأثير قرار داده است.
اين تکنولوژي در واقع نوع جد يدي از دستگاه هاي مخابراتي است که بر رو ي بستر شبکه هاي کامپیوتری فعاليت مي کند، لذا علاوه بر ا ين که تمامی انتظارات از يک مرکز مخابرات را برآورده مي سازد ، براي ارائه خدمات و سرو يس هاي نامحدود و جديد انعطاف پذ ير مي باشد وهمين باعث گرديده که فعالان عرصه ارائه خدمات مخابراتي بتوانند با سرمايه گذاري کم و مخارج عملياتي پا يين، طيف وسيعي از سرو يس ها را در اختيار استفاده کنندگان قرار دهند و نيزتوسعه کاربرد IP Phone برخلاف سيستم هاي مخابراتي سنتي منجر به همگرا شدن سرو يس ها ي صوتي، تصو يري و داده ها شده است ؛ و بنا به گفته ها ي بيان شده د يگر نيازي به سرما يه گذاري جداگانه بر رو ي تک تک سرو يس ها ي مخابراتي نمي باشد و سرما يه گذاري فقط بر رو ي تکنولوژي IP Phone متمرکز ميگردد .
از ديگر مزاياي اين تکنولوژ ي ارائه خدمات صوتي با قيمت ارزان می باشد و نيز امکان (انتقال داده (ديتا را مهيا مي کند که از طريق شبکه سوئيچينگ مدا ري ( تلفن معمولي )امکان پذير نمي باشد .
امروزه ارتباطات تلفنی از طريق شبکه IP اهميت ويژه‌ای پيدا کرده است زيرا هزينه‌های تمام شده از اين طريق برای خدمات‌ دهنده و مشتری بسيار کاهش مي‌يابد. به همين دليل بسياری از سازمان‌ ها برای ارتباطات درون سازمانی از اين تکنولوژی استفاده مي‌کنند.
عنصر سافت سوييچ که به آن Call Agent ,‌ Call Server و Call Controller نيز گفته مي‌شود مهمترين اِلمان در شبکه‌های IP Telephony است. اين عنصر عملکردی مشابه سوييچ‌های سخت‌افزاری در شبکه‌های PSTN دارد. وظيفه اصلی آن اعمال کنترل مرکزی بر روی سوييچينگ در شبکه‌های VoIP است, به طوری که ارايه کليه سرويس‌هايي که در شبکه‌های VoIPعرضه مي‌شود به عهده سافت سوييچ است.

IP – Telephony تکنیکی است مبنتی بر IP که امکان ایجاد یک شبکه یکپارچه متشکل از Voice و دیتا را فراهم می آورد. در این شبکه مشترکین IP – Technology دارای تمامی قابلیت های یک PBX بوده و از مزایای اضافی دیگری که پروتکل IP در اختیار قرار می دهد نیز استفاده می کنند. در ساده ترین حالت می توان این سرویس را با استفاده از شبکه اینترنت ارایه نمود برای این کار لازم است تجهیزات خاصی به صورت Gateway ارتباط لازم بین شبکه های PSTN و اینترنت را برقرار سازند. ارائه سرویس IP Technology نیاز به یک شبکه Backbone مبتنی بر IP و پهنای باند وسیع دارد.

Internet Telephony يا IP Telephony به سرويس جديدي اشاره مي‌كند كه قابليتهاي اينترنت و PSTN را با هم تركيب مي‌كند . سرويسهاي Internet Telephony انتقال بلادرنگ ترافيك صوتي را روي زيرساخت اينترنت (IP) كه در همه جا موجود است ممكن مي‌سازد و نيز با زيرساخت PSTN نيز يكپارچه مي‌شود يكپارچه سازي ترافيك صوت و داده روي يك شبكه IP را مي‌توان تغييري بزرگ در ارتباطات خواند. اهداف كلي شبكه IP Telephony عبارتند از فراهم‌كردن سرويس IP Telephony به صورت انتها به انتها، استفاده از شبكه IP به عنوان مسير اصلي ترافيك صوتي و شبكه PSTN به عنوان مسير دوم ترافيك صوتي، پايين آمدن هزينه‌ها و در عين حال بالا بردن انعطاف‌پذيري و قابليت‌ها و امكان استفاده از كاربردهاي جديد، با اينكه IP Telephony بيشتر روي ارتباطات تلفني صوت تاكيد دارد ولي همچنين مي‌تواند براي ترافيك غير صوتي نيز بكار میرود به عنوان مثال فاكس و داده‌هاي چند رسانه‌اي.

By | 2017-06-19T12:44:48+00:00 می 9th, 2017|Microsoft lync, Skype for business|